top of page

CodeTwo Exchange Backup

גיבוי מפורט ושחזור של Exchange פריטי דואר ו- SharePoint

CodeTwo Exchange Backup

מרכזי, אוטומטי, אינטואיטיבי
• עבודות גיבוי: הגדר עבודות גיבוי העונות על הדרישות שלך. הגדר קריטריונים לגיבוי ואפשר לעבודות הגיבוי שלך לפעול באופן
אוטומטי ברקע
• גיבוי מצטבר מתמשך: לאחר יצירת גיבוי מלא, ההתוכנית ממשיכה לסרוק אוטומטית את תוכן המקור במחזוריות ומוסיפה נתונים
דיפרנציאליים כגרסאות חדשות.
• אחסון בלתי מוגבל: עותקי הגיבוי של Exchange ו-SharePoint שלך מאוחסנים באופן מקומי בכוננים הקשיחים שלך תוך בקרת
גישה.
• ניהול גרסאות של פריט: במהלך מחזורי גיבוי מצטברים, התוכנה מורידה נתונים דיפרנציאליים בלבד. יצירת גרסאות של פריטים,
לתצוגה מקדימה ושחזור בקלות.
• תכונת שחזור מפורטת: שחזר תיבות דואר שלמות ו-SharePoint אתרים, תיקיות ופריטים בודדים ממחזורי גיבוי קודמים.
• קל ללמידה ולניהול: ממשק המשתמש הגרפי של התוכנית מספק גישה ישירה לכל התכונות. אין צורך בתוספת תצורה או סקריפטים.

יתרונות נוספים
• כל סוגי תיקיות תיבת הדואר: האפליקציה מאפשרת לך לגבות מיילים, אנשי קשר, לוחות שנה, משימות, הערות, יומן וכו'.
• בחירת נתונים ומסננים: צמצם את היקף הגיבוי. גיבוי תוכן נבחר. סנן פריטים לפי גיל. אל תכלול תיקיות מיוחדות.
• גלישה קלה ותצוגה מקדימה של פריט: עוזר חיפוש מבוסס פילטר מאפשר מציאת מיילים במהירות. לשחזור פריטים מגובים.

bottom of page