top of page

Codetwo Email Solutions

CodeTwo Email Signature

CodeTwo Email Signatures

צרו בקלות חתימה אחידה לדוא"ל ממגוון עיצובים ובאופן מרכזי . הוספת באנרים, דיסקליימרים , מדיה חברתית ועוד לכל מייל מכל התקן


CodeTwo Exchange Cackup

CodeTwo Exchange Backup

גיבוי מפורט ושחזור של Exchange פריטי דואר ו- SharePoint

CodeTwo Email Migration

CodeTwo Migration to O365

כלי להעברת שרת דואר אלקטרוני משרת לוקאלי\ענן לאופיס 365. העבר בצורה חלקה פריטי דואר אלקטרוני אודות לתצורה פשוטה, דוחות מצב, וקבצי יומן עבור כל פריט שהועבר.

Codetwo Office 365 Backup

CodeTwo backup 365

גבה פרטי דואר אופיס 365 ישירות לכוננים מקומיים . שחזר בקלות תיבות דואר שלמות או פריטים בודדים של נתונים מתיקיות הדואר, יומנים, אנשי קשר, One Drive ועוד.

bottom of page