CodeTwo Exchange Rules

Microsoft Exchange הוא מנהל חתימות המיועד לשרתי Codetwo Signature Rules 

לניהול החתימות וההצהרות בשרתי דואר אלקטורני של מייקורסופט. הגדר במהירות חתימות 

מקצועיות עבור כל העובדים בחברה מבלי להגדיר דבר על המחשבים או ההתקנים הניידים .

:התוכנה כוללת

איחוד וניהול מרכזי של חתימות דוא"ל וקבלי ויתור -

 AD עם שדות מ-HTML יצירת חתימות מותאמות אישית באמצעות עורך-

 (לא כקובץ מצורף) In-Line הוסף לוגו חברה, תמונות וגרפיקה אחרת להודעות דוא"ל-

הצגת חתימות בתיקייה פריטים שנשלחו בדואר אלקטרוני של שולחים-

צור תבניות חתימה שונות עבור קבוצות שונות של נמענים וקבוצות נמענים-

HTML, RTF ו- Plain Text הוסף חתימות בתבניות-

הוסף כרזות קידום מכירות לכל הודעות הדוא"ל שנבחרו-

תמיכה בכל סוגי המכשירים הניידים המשמשים את השולחים כגון-

 וכו iPhone / iPad, Android, Blackberry, Outlook, Entourage, OWA