top of page

שירות מנוהל לאבטחת נקודות קצה

עקב העלייה החדה במתקפות הסייבר ובראשם מתקפות כופר, הפוגעות בעסקים בכל גודל ומייצרת נזקים כבדים ומשמעותיים.

העלות הכספית, מצד הארגון, להתמודדות עם מתקפת סייבר – היא גבוהה מאוד ולא כול ארגון יכול לעמוד בה.

התגוננות מבעוד מועד לעומת זאת, והשקעה בתרבות סייבר מניעתית, עשויה לקצר (או למנוע) את משך הטיפול במקרה של אירוע סייבר ולחסוך הוצאות רבות.

רובם הגדול של תקיפות הסייבר מתבצע על ידי צוות אנושי כדי להתחמק מגילוי על ידי תוכנות ההגנה הקיימות כך שתוכנת אנטי וירוס לבד אינה מספקת ויש לאמץ שיטות הגנה מורחבות כגון EDR/XDR, אשר אמורות לגלות פעילות זדונית ולהגיב אליה במהירות האפשרית.

כיוון שארגונים רבים אינם מעסיקים באופן שוטף אנשי אבטחה מיומנים, שיוכלו לבצע חקירות מעמיקות לאתראות המתקבלות ממערכת ה- EDR, יש לאמץ שירות של צוות אבטחה מיומן  אשר יגיבו לנטרול האירוע בזמן אמת.

אחד הפתרונות המרכזיים הוא שירות MDR. שירות ה- MDR מספק ציד איומים יזום המבוצע על ידי אנליסטיים מיומנים ברמה הגבוהה ביותר וחושף ומונע במהירות יותר מתקפות סייבר ומספק תגובה מידית מנטרול מלא של האירוע ובלימתו ובכך מונע נזק לארגון.


 

bottom of page