top of page
חומת אש (Firewall)

חומת אש להגנה על הרשת הארגונית

הגנו על הרשת שלכם מפני איומים עדכניים באמצעות ארכיטקטורת ה Xstream תוך האצת תעבורת ה- SD-WAN

ויישומי הענן החשובים לכם. הסירו שטח מת עצום באמצעות בחינת TLS חכמה, מהירה ויעילה, התומכת בסטנדרטים

העדכניים ביותר עם חריגות נרחבות וכלי מדיניות Point-End-Click במטרה לקבל את האיזון המושלם בין ביצועים,

 

 

 

 

 

 

 

פרטיות והגנה. עצרו את המתקפות המתקדמותוהחדשות ביותר כשהן עוד בדרך באמצעות ביצועים גבוהים המזרימים

 Deep Packet Inspection, הכוללת IPS הדור הבא, הגנת אינטרנט ובקרת יישומים,יחד עם למידת מכונה עמוקה,

Sandboxing ועוד. אפשרויות פריסה גמישות : חומרה, ענן, וירטואלי, תוכנה בניהול ענן מרכזי.

אבטחה מסונכרת ייחודית Security Heartbeat. דיווח עשיר על גבי ההתקן מבוסס ענן.

חומת אש (Firewall) הדור הבא
bottom of page