7904.jpg
StorageCraft Cloud Backup

SaaS למרות שנתוני הארגון נמצאים בענן בשירות

זה לא אומר שהם  בטוחים לחלוטין

Businesswoman in white
G Suite by Google

 מגן על StorageCraft Cloud Backup

Gmail אנשי קשר ודוא"ל של 
Google לוחות שנה ואירועים משותפים של יומן
Google Drive קובצי
 Google Sites אתרי צוות

כאשר מדובר בסביבת יישומים מבוססי ענן, האפשרות של התאוששות פרטנית אינו נתון . אבל ההזדמנות לשגיאה אנושית כן. בני אדם מוחקים קבצים חשובים,  השונים SaaS מחליפים מסמכים זה לזה ומורידים בטעות וירוסים. לספקי ה 

יכול או לא להיות פתרון התאוששות בשבילך. במידה ויש להם פתרון גיבוי אין ערובה שפתרון זה קל לשימוש , שתקבל את הנתונים שאבדו בפורמט שימושי

ושזמן ההתאוששות יהיה מהיר וזול

  מספקת הגנה פרטנית לנתוני יישומי ענן  StorageCraft® Cloud Backup 

 Microsoft Office 365, Google G-Suite

לאחר ההתקנה הגיבויים מתבצעים בצורה אוטומטית. תוך שניות תוכל לשחזר גרסאות של קבצים ו\או תיקיות לפורמט המקורי ,לשחזר פריטי דואר בודדים או תיבת דואר שלמות . כל זאת באמצעות ממשק אינטרנטי פשוט וקל לשימוש, ללא צורך בהקצאת משאבים כגון : רכישת נפחי אחסון ,ביצוע שדרוגי תוכנה או דאגה מכך שהגיבוי לשרת הלקוח ייכשל

.

Microsoft Office 365

 מגן על StorageCraft Cloud Backup

  הודעות דוא"ל ,יומנים Exchange Online,אנשי קשר של

ותיבות דואר

SharePoint Online מסמכי
 OneDrive for Business מסמכי