opswat logo.png

הגן על ארגונך מפני איומי תוכן והתקנים 

.אבטחת מידע בארגונים עסקיים הינו נושא קריטי. איומי הסייבר הופכים תכופים ומתוחכמים יותר ויותר

מתקפות כופר ואיומים לא ידועים אחרים מגבירים השקעה בשכבות הגנה מרובות הגורם לפושעי סייבר

להתמקד בערוצי התוכן להחדרת נוזקות . יותר מ- 90% מהנוזקות נגרמות על ידי עובדי הארגון באמצעות

(DISC ON KEY ,CCD , DVD) מדיה נתיקה ,B2B דוא"ל, העברת קבצים

תפיסת האבטחה הטובה ביותר לא לבטוח בשום קובץ ובשום התקן. כל קובץ המוכנס לארגון באמצעות

  אימייל, אינטרנט ומדיה נתיקה, חשוד כנגוע ויש לבצע פעולה לנטרול הנוזקה הקיימת בו. פעולה זו נקראת הלבנה

 CDR  מספקת פתרון הלבנה המבוסס על מספר רב של מנועי אנטי וירוס , כולל מנגנון Opswat מערכת 

 עבור קבצים הכוללים פקודות מאקרו ,כך שיהיו שמישות גם לאחר ביצוע פעולת ההלבנה במגוון פלטפורמות

כגון : עמדות הלבנת קיוסק, עמדות הלבנה בתחנות הקצה,הלבנת קבצים המועברים דרך הדואר הארגוני,

הלבנת הקבצים המועברים באמצעות אפליקציות להעברת קבצים, בתצורת ענן או  בניהול לוקאלי

MD1176-1.png