CodeTwo Backup for Exchange / 365

Granular backup and recovery tool
for Exchange and SharePoint

All-in-One פתרון מאובטח  CodeTwo Backup for Exchange \ Office 365

המאפשר לך ליצור ולנהל עותקי גיבוי עבור פריטי דואר ,תיקיות ציבוריות ,אנשי קשר כונני

Microsoft Exchange / Office 365 ועוד עבור Sharepoint, One Drive

ניתן לבצע שחזור נתונים בכל רמות הפירוט - מפריטים בודדים ועד לתיבות דואר שלמות או

מנגנון גרסאות הפריט החכם מאפשר ביטול עיוותי נתונים שנגרמו  .Sharepoint לאתרי

.על ידי שגיאות משתמשים וגורמים אחרים

ראה כיצד לגבות ולשחזר קבצים בקלות 

? Exchange / Office 365 מדוע צריך לגבות את תיבות הדואר
. אין ספק כי הנתונים העסקיים הם משהו שצריך להיות מוגן

כאשר העסק שלך עובד ללא בעיות,ההנחה כי שום דבר שעלול לפגוע באיזון של העסק שלך

לא יקרה אף פעם היא הנחה שקרית. הדוא"ל ה הוא הלב של כל עסק פועל . האם תוכל 

 להודות בכנות שעשית הכל כדי להגן על הנתונים שלך ? האם תוכל לאחזר פריטים שנמחקו באופן בלתי צפוי או לשלוח נתונים מבוקשים, בכל עת, כאשר תתבקש לעשות זאת, למשל

 ?במקרה של כל פעולה משפטית

זכור כי החברה שלך היא היחידה האחראית להבטיח עותקי גיבוי של כל הנתונים בארכיון זה

.לעיון בעתיד