אודות | Softcare

המיועדים להגנה על StorageCraft   ו CodeTwo חברת סופטקר מפיצת פתרונות

Microsoft Exchange Server נתונים והמשכיות עסקית .פתרונות משלימים עבור 

 כגון : ניהול חתימות מאוחד , גיבוי , מיגרציה בין שרתי דואר Microsoft Office 365

. ועוד Outlook לוקאליים או בענן 

DRaaS פתרונות גיבוי לארגונים מכל סוג ומכל גודל בשירות לוקאלי או בענן כולל

 MSP לשחזור מהיר של המידע בתצורת  G-Suite ו Office 365 גיבוי סביבות ענן

VMware /  שחזור מידע להמשכיות עסקית לתחנות ושרתים פיזיים או וירטואליים 

 כולל מערכות אחסון נתונים ברמת אובייקט לשרידות גבוה והתאמת נפח Hyper V

Scale Out Storage האחסון בהתאם לצרכי הלקוח לטווח הרחוק 

כמפיץ בעל ערך מוסף אנו מספקים תמיכה לכל המוצרים בכל שלבי המכירה ,מאיפיון 

.הפתרון ולאחר יישומו בארגון 

המוצרים שאנו מייצגים הם מהמתקדמים ,הקלים והיעילים ביותר עבור תשתית המחשוב

.כיום תוך מתן מענה מקצועי בזמינות גבוה ובהתאם לצרכי הלקוח

אנו שואפים לקיים עם שותפינו מערכת יחסים המבוססת על אמינות ושאיפה להצלחה 

.משותפת